کلیدواژه‌ها = مناطق روستایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات نوسازی کالبدی بر کیفیت محیط روستایی. مورد مطالعه: دهستان طوس و میان ولایت

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 227-248

10.30488/gps.2019.100873

حمدالله سجاسی قیداری؛ شیرین صاحبی؛ کبریا مرادی


2. کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی – فضایی مناطق روستایی شهرستان روانسر

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 89-103

غریب فاضل نیا؛ غزاله احمدی؛ سید یاسر حکیم دوست