کلیدواژه‌ها = خودهمبستگی فضایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فضایی ‌و ‌زمانی ‌جزایر‌ گرمایی مناطق شهری‌گرگان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1399، صفحه 157-172

10.30488/gps.2019.179397.3031

علی محمدپور؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی


2. تحلیل خشکسالی و ترسالی اقلیمی در حوضه آبریز دره رود اردبیل با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 133-152

10.30488/gps.2019.100317

مجتبی فریدپور؛ بتول زینالی؛ صیاد اصغری؛ اردوان قربانی