کلیدواژه‌ها = توسعه طبیعت‌گردی متمرکز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توانمندی پهنه‌های مستعد توسعه طبیعت‌گردی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 65-82

مسلم شجاعی؛ مژگان تراب احمدی؛ مهشید منزوی