کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 4
1. تجزیه و تحلیل تروریسم، ابزار ژئوپلیتیکی توزیع فضایی قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.30488/gps.2020.147100.2872

نرجس سادات حسینی نصرابادی


2. تعیین وسنجش شاخص‌های جرم و بزهکاری در سطح شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102599

علیرضا خواجه شاهکویی؛ امیر قربانی؛ مصطفی دهداری؛ ابراهیم معمری؛ سید علیرضا ابراهیمی


3. سنجش کیفیت زندگی و اثرات آن بر امنیت روستاهای پیرامون شهر ( نمونه مورد مطالعه : روستاهای پیرامون شهرستان نکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سجاد عموزاد خلیلی؛ احمد رشیدی؛ علی کریمی


4. بررسی ساختارهای شهری مطلوب زنان با تأکید بر امنیت، در شهر زابل

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 18-36

خدارحم بزی؛ بیت‌اله رضایی