کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
تعداد مقالات: 5
1. مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 223-236

محمد اجزا شکوهی؛ لیا شاددل


2. بررسی توسعه کالبدی شهر زنجان با تاکید بر شاخصه های توسعه درون زا

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 11-24

جلیل محمدی؛ علیرضا محمدی


4. سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی. مطالعۀ موردی: شهر کاشان

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 211-224

علی اکبر نجفی کانی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ شهرام مهدوی