کلیدواژه‌ها = استان کرمانشاه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر وضعیت توزیع و خوشه بندی توسعه یافتگی منطقه ای در استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 115-128

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ صفیه دامن باغ