کلیدواژه‌ها = ژئومورفوسایت
تعداد مقالات: 2
1. ژئومورفوتوریسم و ارزیابی ژئومورفوسایت های کویری و بیابانی با تاکید بر روش ارزیابی ‏ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: استان سمنان)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

علیرضا عرب عامری؛ محمد حسین رامشت؛ غلامرضا مقامی مقیم؛ کورش شیرانی


2. ارزیابی توانمندی ژئومورفوسایت‌های گردشگری درپایداری و مدیریت مناطق‌ کارستیک ‌(مطالعه‎ی موردی: غارچال نخجیر، استان مرکزی)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 19-36

امیر صفاری؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ مجتبی هدائی آرانی؛ مهدی احمدی