کلیدواژه‌ها = کیفیت محیطی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات نوسازی کالبدی بر کیفیت محیط روستایی. مورد مطالعه: دهستان طوس و میان ولایت

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 227-248

10.30488/gps.2019.100873

حمدالله سجاسی قیداری؛ شیرین صاحبی؛ کبریا مرادی