کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نقش رهیافت های توزیع فضایی نیروهای وظیفه عمومی بر ارتقای انسجام ملی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 59-72

سید مجتبی موسوی نقابی؛ سید محمد حسینی؛ مرتضی انوشه؛ سید علی حسینی


2. ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله‌های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 137-148

عامر نیک پور؛ حسین کریم زاده؛ حیدر واحدی