کلیدواژه‌ها = نابرابری های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی تطبیقی گسترش نابرابری های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز طی بازه ی زمانی 85-1375

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 177-194

شاهرخ زادولی خواجه؛ اکبر اصغری زمانی؛ محسن احدنژاد