کلیدواژه‌ها = ترویج و آموزش کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جغرافیای فنی و معرفتی برای پایداری انجیرستان های فارس

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 27-41

منصور شاه ولی؛ فهیمه ابراهیمی