کلیدواژه‌ها = دریای خزر
پیش‌نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن 21 با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 103-118

10.30488/gps.2020.226852.3226

مریم کثیری؛ مسعود گودرزی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ صدرالدین متولی


بررسی میزان مخاطره چاک جریان در قاعده دلتای سفیدرود

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 59-70

10.30488/gps.2020.147221.2884

قاسم لرستانی؛ رضا اسماعیلی