کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه ای
تعداد مقالات: 4
3. ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله‌های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 137-148

عامر نیک پور؛ حسین کریم زاده؛ حیدر واحدی


4. تحلیلی بر وضعیت توزیع و خوشه بندی توسعه یافتگی منطقه ای در استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 115-128

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ صفیه دامن باغ