کلیدواژه‌ها = الگوی خشکسالی هواشناسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه‌متغیره

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 129-140

رئوف مصطفی‌زاده؛ معصومه شهابی؛ محسن ذبیحی