کلیدواژه‌ها = ژئومورفومتری
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل ژئومورفومتری شبکه زهکشی در مخروط آتشفشان بیدخوان (واقع در استان کرمان)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 169-178

سمیه ذهاب ناظوری؛ سمیه عمادالدین؛ احمد عباسنژاد