کلیدواژه‌ها = بابلسر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش رشد هوشمند در توسعه پایدار شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 181-200

اسدالله دیوسالار؛ اسماعیل علی اکبری؛ امیر بخشی


3. ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله‌های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 137-148

عامر نیک پور؛ حسین کریم زاده؛ حیدر واحدی