کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 11
1. پهنه بندی خطر زمین لغزش درحوضه آبخیز اوغان استان گلستان با استفاده از مدل فازی(Fuzzy)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

10.30488/gps.2020.110893

غلامرضا غلامی کلاته


2. شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 125-140

10.30488/gps.2019.90114

مسعود تقوایی؛ سیروس شفقی؛ محمدرضا قادری


3. سطح بندی سکونتگاه های شهری استان گلستان از لحاظ شاخص های شهرسالم

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 213-228

10.30488/gps.2019.85992

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی چهاربرج


4. واکاوی « شبکه مقاصد متن فضایی‌گردشگری» در استان گلستان (خوانشی پساساختاری)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 201-226

مهدی سقایی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ علی رضا اسلامی


5. سنجش و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان گستان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 209-222

محمدباقر مسعودی؛ ابراهیم معمری؛ فرهاد معمری


6. بررسی و تحلیل روند بارش سالانه و تابستانه استان گلستان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 141-150

مهری اکبری؛ وحیده نودهی


9. تعیین الگوی زمانی مکانی بارش استان گلستان با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 117-132

عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ اراز محمد مفیدی خواجه؛ فرشته مازینی


10. عوامل اثرگذار بر پایداری کشاورزی نمونه موردی: گندمکاران عضو تعاونی‌های تولید روستایی استان گلستان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 95-113

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ غلامحسین عبداله‌زاده


11. مطالعه پتانسیل اراضی کشت گندم دیم در استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 19-42

ناصر بای؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی