کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 8
3. تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهارگانۀ شهر کرمان با مدل vikor و Saw

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 171-184

10.30488/gps.2019.91915

حسین غضنفرپور؛ حجت اله شرفی؛ طاهره مومنی ازاد


5. بررسی ارتباط میان کاربری اراضی با جاذبه های گردشگری با مدل آنتروپی محلی (مطالعه موردی : شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 1-20

حسنعلی فرجی سبکبار؛ احمد پوراحمد؛ تقی کریمیان


6. کاربرد تجزیه مؤلفه‌های اصلی در تعیین عوامل مؤثر بر تولید رواناب

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 61-71

کاظم نصرتی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سپیده ایمنی


7. پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای مختلف تئوری آموزش آماری منطقه نیشابور

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 35-50

الهه اکبری؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم تقوی مقدم


8. بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 99-119

محسن احدنژاد؛ لیلا احمدی؛ اصغر شامی؛ تقی حیدری