کلیدواژه‌ها = توسعه مجدد
تعداد مقالات: 1
1. بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه میان‌افزای مسکونی نمونه موردی: محله بازار تجریش

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 13-38

امیررضا فرشچین؛ مجتبی رفیعیان؛ راضیه رمضانی