کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: مکان‌یابی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر مکان‌یابی جهات بهینه‌ی گسترش فیزیکی شهر شیراز با استفاده از روش ویکور

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 99-116

فریبا اسفندیاری درآباد؛ الناز پیروزی؛ زهرا امینی