کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 18
3. ارائه الگوی بازآفرینی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ گردشگری

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.30488/gps.2020.249129.3307

علی حاتمی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ صادق برزگر؛ پری شکری فیروزجاه


4. ارائه الگوی گردشگری کشاورزی با رویکرد داده بنیاد

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 133-146

10.30488/gps.2021.272229.3366

ابراهیم کریمی؛ محمدباقر گرجی؛ روح الله سمیعی


5. ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 153-166

10.30488/gps.2020.206010.3121

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ احمد پوراحمد


8. نقش گردشگری در تغییرات زندگی ساکنان مقصد (نمونه‌ی مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 169-190

ابوالفضل قنبری؛ معصومه آدمی


9. موانع و محدودیت‌های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 65-76

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مهسا سیدی


10. منطقه بندی کارتوگرافیکی گردشگری در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 129-142

مسعود تقوایی؛ حسین آقاجانی


14. ارزیابی شاخص‌های توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان مطالعه موردی : شهرساری

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 160-172

احمد پور احمد؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ امین صفدری مولان


15. واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهربابک-کرمان)

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 161-174

محبوبه جلالی؛ امیر گندمکار؛ سجاد فردوسی


17. نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری

دوره 3، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 102-121

رضا لحمیان؛ مهدی عبوری؛ معصومه براری


18. بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستایی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 1-23

رضا خسروبیگی برچلویی؛ علی‌اکبر تقیلو؛ حمید شایان؛ حسن درویشی