تعداد مقالات: 475

3. ساماندهی مورفولوژی بستر رود کتوئیه در محدوده شهر داراب

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 1-18

محمدحسین شکیبافر؛ غلامرضا زارع


4. تجزیه و تحلیل برخی از شاخص های ریخت زمین ساختی حوضه شیرین رود، کپه داغ مرکزی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-16

مریم عزتی؛ مریم آق آتابای؛ مصطفی رقیمی؛ شعبان شتایی


5. بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستایی

دوره 3، شماره 7، بهار 1392، صفحه 1-23

رضا خسروبیگی برچلویی؛ علی‌اکبر تقیلو؛ حمید شایان؛ حسن درویشی


6. تحلیل فضایی از تأثیر دین داری بر سرمایه اجتماعی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 1-22

جمال محمدی؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی


9. مدل‌های پیش‌بینی سفرهای آموزشی پیاده دانش‌آموزان.مطالعه موردی شهر مشهد

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 1-18

محمد اجزاء شکوهی؛ هومن شاداب مهر


10. بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری.مطالعه موردی: شهر بابل

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 1-19

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ طاهره بابائیان


12. تحلیل شبکه شهری و توزیع فضایی جمعیت در کانون‌های شهری استان مازندران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-18

صدیقه لطفی؛ فرزانه احمدی؛ رحیم غلامحسینی


15. پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی fuzzy (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 1-17

سیده مریم شریفی؛ علیرضا بستانی


16. مکانیابی دفع پسماند شهرخرم آباد با تأکید بر روش دفع زمین‌شناسی پسماند‌های بیمارستانی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 1-14

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ فاطمه مرادی؛ پریسا پیرانی؛ عارفه شعبانی عراقی


18. ارزیابی اثرات فاضلاب‌های رها شده شهری بر ناپایداری اجتماعی روستاهای ساوجبلاغ

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 1-14

محمودرضا میرلطفی؛ نسرین صادق بیگی


19. تحلیل تغییرات سلسله مراتب شهری استان زنجان دورة 90 - 1355

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 1-16

جلیل محمدی؛ الهام رستمی


20. تعیین ضرایب مؤثر بر رشد شهری در مدل SLEUTH برای شهرستان های علی آباد، رامیان و آزاد شهر

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 1-12

مریم رسولی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمید رضا کامیاب


22. ارزیابی تغییر دمای بیشینه و کمینه فصلی ایران

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 1-10

امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی؛ محمود سلطانیان


24. بررسی ارتباط میان کاربری اراضی با جاذبه های گردشگری با مدل آنتروپی محلی (مطالعه موردی : شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 1-20

حسنعلی فرجی سبکبار؛ احمد پوراحمد؛ تقی کریمیان