دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی قابلیت پیاده مداری محلات مسکونی با رویکرد رتبه بندی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهر اندیشه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

احد شعبان پور؛ مریم جعفری مهر آبادی؛ اسماعیل آقایی زاده


2. ژئومورفوتوریسم و ارزیابی ژئومورفوسایت های کویری و بیابانی با تاکید بر روش ارزیابی ‏ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: استان سمنان)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

علیرضا عرب عامری؛ محمد حسین رامشت؛ غلامرضا مقامی مقیم؛ کورش شیرانی


3. سنجش کیفیت فضای شهری با تاکید بر بعد اجتماعی از طریق تکنیک(ANP)نمونه موردی: محله دارآباد تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

عبدلله حبیبی؛ محمدجاهد قدمی؛ سید مصطفی هدایت نژاد کاشی؛ رضا علی محسنی


4. پیش‌بینی تغییرات هندسی پیچان‌رودهای رودخانه زهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

هیوا علمی زاده؛ علی دادالهی سهراب؛ مریم احمدزاده


5. آمایش ژئومورفولوژیکی جهت توسعه مناطق مسکونی بر اساس تلفیق مدل فازی و ANP (مطالعه موردی: جنوب استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

انور مرادی؛ عباس علی پور؛ حمید گنجاییان


6. تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (نمونه موردی: مناطق هشت‌گانه شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

خدیجه بوذر جمهری؛ سید رضا حسینی کهنوجی؛ نبی اله حسینی


7. سنجش کیفیت زندگی و اثرات آن بر امنیت روستاهای پیرامون شهر ( نمونه مورد مطالعه : روستاهای پیرامون شهرستان نکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سجاد عموزاد خلیلی؛ احمد رشیدی؛ علی کریمی


8. سنجش نابرابری فضایی شاخص‌های سلامت محیط‌زیست شهری نمونه موردی : نواحی کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

ایوب معروفی؛ ژیلا سجادی؛ محمدتقی رضویان


9. نقش رویکرد مدیریت سیلاب بر تاب آوری جوامع محلی (مطالعه موردی روستاهای سیل‌زده حوزه آبخیز گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

بتول بابایی؛ امین محمدی استادکلایه؛ سید مرتضی سیدیان؛ عبدالسعید توماج


10. تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایه اجتماعی در کلانشهرهای مذهبی ایران مورد پژوهش: کلانشهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

علی مهدی؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد


11. تحلیل و سنجش ارتباط تنوع بخشی اقتصادی با تغییرات سطح تاب آوری نواحی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان های مریوان و سروآباد استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سعدی محمدی؛ سوران منوچهری؛ تیمور کریمیان


12. ارزیابی احتمال وقوع زلزله و تخمین تلفات انسانی و خسارت کالبدی ناشی از آن با استفاده از تکنیکهای SMART-Entropy، Ks، PDF و GIS (نمونه موردی شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

الیاس مودت؛ سعید ملکی؛ محمد دیده بان


13. تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلان‌شهر مشهد، با رویکرد آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30488/gps.2019.100310

سید مصطفی حسینی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزا شکوهی؛ امید علی خوارزمی


14. تحلیل فضایی نابرابری های اجتماعی به منظور آمایش سرزمینی در منطقه مغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30488/gps.2019.78922.2407

واحد آقائی؛ علی شماعی؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی


15. اولویت‌بندی راهبردهای باززنده‌سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعه پایدار گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30488/gps.2019.100313

فاطمه رضایی تالارپشتی


16. شناسایی و اولویت بندی عوامل طراحی موثر بر تعاملات اجتماعی شهروندان در میدان های عمومی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30488/gps.2019.100314

پریسا اعتصامیان؛ مهدیه پژوهان فر؛ عبدالمجید نورتقانی


17. ارزیابی کارایی مدل آنتروپی در پهنه‌بندی میزان فرسایش حوضه آبخیز کند با رویکرد ژئومورفولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30488/gps.2019.100315

شیرین محمدخان؛ پریسا پیرانی؛ سمانه ریاهی؛ فاطمه گراوند


18. ارزیابی تعلق مکانی و تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی در محلات شهری (مطالعه موردی: بافت تاریخی گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30488/gps.2019.100316

عبدالمجید نورتقانی؛ مژده رفیق


19. تحلیل خشکسالی و ترسالی اقلیمی در حوضه آبریز دره رود اردبیل با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30488/gps.2019.100317

مجتبی فریدپور؛ بتول زینالی؛ صیاد اصغری؛ اردوان قربانی


20. ارائه چارچوبی جهت مدلسازی و ارزیابی کمِی میزان سازگاری الگوی شکل شهری با شاخص‌ها و مولفه‌های کیفی شهر ایرانی-اسلامی به کمک GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.30488/gps.2020.100910

قاسم جوادی؛ سیده شبناز اتحاد؛ علی دانش وری


21. تعیین وسنجش شاخص‌های جرم و بزهکاری در سطح شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102599

علیرضا خواجه شاهکویی؛ امیر قربانی؛ مصطفی دهداری؛ ابراهیم معمری؛ سید علیرضا ابراهیمی


22. مکان‌یابی پناهگاه‌های عمومی و چند منظوره با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102601

محمد حسن یزدانی؛ مهدی پارسای مقدم؛ افشار سیدین


23. شناسایی و تدوین استراتژی های بهینه حمل و نقل و ترافیک در محدوده مرکزی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102602

محسن رستگار؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما


24. نابرابری‌های ناحیه‌ای در توسعه پایدار آموزشی(نمونه موردی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102603

نوبخت سبحانی


26. سنجش جدایی‌گزینی فضایی شهر قم و ارتباط آن با ساختار فضایی شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102605

مجتبی رفیعیان؛ نفیسه زاهد


27. تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102606

فاطمه الهقلی تبار نشلی؛ صدیقه لطفی؛ غلامرضا ملکشاهی


28. تبیین فرآیند شناسایی و اولویت بندی مؤلفه‌های سلامت کیفیت محیطی در مناطق روستایی با استفاده از روش ارزیابی نسبت تجمعی(ARAS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102607

رضا نعمتی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


29. نقش سرمایه‌گذاران در توسعه فضای کسب و کار گردشگری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102608

ابوطالب کاویانی؛ بیژن رحمانی؛ محمد تقی رضویان؛ عباس علیپور


30. سنجش و ارزیابی اثرات و ارتباطات بین ژئوتوریسم و توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون کال سردر در شهرستان طبس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102609

محمد علیزاده؛ سید راشد صفوی؛ حسن اروجی؛ احسان زمانیان