دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی قابلیت پیاده مداری محلات مسکونی با رویکرد رتبه بندی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهر اندیشه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

احد شعبان پور؛ مریم جعفری مهر آبادی؛ اسماعیل آقایی زاده


2. ژئومورفوتوریسم و ارزیابی ژئومورفوسایت های کویری و بیابانی با تاکید بر روش ارزیابی ‏ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: استان سمنان)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

علیرضا عرب عامری؛ محمد حسین رامشت؛ غلامرضا مقامی مقیم؛ کورش شیرانی


3. بررسی تغییرات زمانی و مکانی AOD وارتباط آن با خصوصیات ابرهای سرد بر روی ایران با استفاده از داده های ماهوارهای سنجندهMODIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

علیرضا دهقانپور فراشاه


4. سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویر احمد از شاخص های توسعه با استفاده از مدل های تاکسنومی عددی و تاپسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

سعید ملکی؛ زهرا سلطانی؛ نعیم اکرامی؛ احمد راشدی


5. تحلیل عوامل ژئومورفولوژیکی در مکانیابی مراکز نظامی- دفاعی با استفاده از ANP وGIS (پادگان های شهرستانهای مرزی استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

صیاد اصغری سراسکانرود؛ میر نجف موسوی؛ سجاد مهدوی


6. سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری با استفاده از مدل کانو-سروکوال، مطالعه موردی روستاهای بخش پاپی، شهرستان خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سیروس قنبری؛ احدالله فتاحی؛ خدیجه نصیری


7. سنجش سطح آسیب پذیری مراکز جمعیتی در برابر ریسک زلزله (مطالعة موردی: شهرک سعدی منطقة 3 شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

زینب تاجیک


8. سنجش کیفیت فضای شهری با تاکید بر بعد اجتماعی از طریق تکنیک(ANP)نمونه موردی: محله دارآباد تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

عبدلله حبیبی؛ محمدجاهد قدمی؛ سید مصطفی هدایت نژاد کاشی؛ رضا علی محسنی


9. پیش‌بینی تغییرات هندسی پیچان‌رودهای رودخانه زهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

هیوا علمی زاده؛ علی دادالهی سهراب؛ مریم احمدزاده


10. آمایش ژئومورفولوژیکی جهت توسعه مناطق مسکونی بر اساس تلفیق مدل فازی و ANP (مطالعه موردی: جنوب استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

انور مرادی؛ عباس علی پور؛ حمید گنجاییان


11. بررسی فضایی پادگانه های حوضه ی قزل اوزن در ارتباط با تکتونیک و تغییرات آب وهوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

غلام حسن جعفری؛ مهدی عباسی


12. تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهار گانه شهر کرمان با مدل vikor و Saw

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حسین غضنفرپور؛ حجت اله شرفی؛ طاهره مومنی ازاد


13. تحلیلی بر جریان های فضایی و شبکه منطقه ای نواحی مرزی (مطالعه موردی : سکونتگاه های مرزی استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

زهره جوانبخت قهفرخی؛ عباس سعیدی؛ فرهاد عزیزپور؛ جمیله توکلی نیا


14. تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (نمونه موردی: مناطق هشت‌گانه شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

خدیجه بوذر جمهری؛ سید رضا حسینی کهنوجی؛ نبی اله حسینی


15. سنجش کیفیت زندگی و اثرات آن بر امنیت روستاهای پیرامون شهر ( نمونه مورد مطالعه : روستاهای پیرامون شهرستان نکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سجاد عموزاد خلیلی؛ احمد رشیدی؛ علی کریمی


16. سنجش نابرابری فضایی شاخص‌های سلامت محیط‌زیست شهری نمونه موردی : نواحی کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

ایوب معروفی؛ ژیلا سجادی؛ محمدتقی رضویان


17. نقش رویکرد مدیریت سیلاب بر تاب آوری جوامع محلی (مطالعه موردی روستاهای سیل‌زده حوزه آبخیز گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

بتول بابایی؛ امین محمدی استادکلایه؛ سید مرتضی سیدیان؛ عبدالسعید توماج


18. تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایه اجتماعی در کلانشهرهای مذهبی ایران مورد پژوهش: کلانشهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

علی مهدی؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد


19. بررسی تأثیر جدایی گزینی فضایی- اجتماعی گروه‌های شغلی و تحصیلی بر ساختار فضایی منطقه کلان‌شهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

هاشم داداش پور؛ عارف ظهیرنژاد


20. تحلیل و سنجش ارتباط تنوع بخشی اقتصادی با تغییرات سطح تاب آوری نواحی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان های مریوان و سروآباد استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سعدی محمدی؛ سوران منوچهری؛ تیمور کریمیان