دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

مقایسه تحلیلی وضعیت مورفوتکتونیکی حوضه‌های سوبسیدانسی با استفاده از نظریه هندسه فرکتالی (مطالعه موردی: پلایای دامغان و جازموریان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.30488/gps.2022.286229.3404

عارفه شعبانی عراقی؛ مجتبی یمانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

مکان‌یابی مناطق مستعد توسعه پارک‌ها و فضای سبز شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)و رهیافت AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30488/gps.2022.309469.3459

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی پتانسیل تهدید شبکه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای با رویکرد پدافند غیرعامل در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30488/gps.2021.265835.3356

رسول افسری؛ جهانبخش بالیست؛ حسن دارابی؛ محمد رضا میرزایی


سناریوهای بهینه برای بهبود تاب‌آوری زیست‌محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد آینده‌نگری مطالعه‌ی موردی: شهر ساحلی دیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30488/gps.2021.292202.3423

مسعود صفایی پور؛ عقیل گنخکی


تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30488/gps.2022.292180.3424

محمدرضا اخوان عبداللهیان؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ تکتم حنایی


آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.30488/gps.2022.326356.3507

زینب محبی؛ فرزانه ساسان پور؛ حبیب ا... فصیحی؛ علی شماعی


تحلیل زنجیره ارزش فعالیت نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.30488/gps.2022.335091.3519

بهمن صحنه؛ حسین سادین؛ فاطمه جاهدی