سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بینالود)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 18-36

کرامت الله زیاری؛ علی اصغر پیله ور؛ محمد احمدی


بررسی اثرات گردشگری بر توسعه‌ روستایی از دیدگاه جامعه‌ میزبان

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 19-46

سیروس قنبری؛ مریم قاسمی؛ مرضیه پورجوپاری


ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس تندرو (BRT) در کلان‌شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان

دوره 4، شماره 11، خرداد 1393، صفحه 19-40

محسن سقایی؛ زهره صادقی؛ نسترن عقیلی


مکان‌یابی پهنه‌های مناسب اکوتوریسم. مطالعه موردی: منطقه اورامانات

دوره 4، شماره 13، آبان 1393، صفحه 19-41

تقی طاوسی؛ محمود خسروی؛ دانا رحیمی


مطالعه پتانسیل اراضی کشت گندم دیم در استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 2، شماره 4، تیر 1391، صفحه 19-42

ناصر بای؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی


مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 19-32

محمدکیا کیانیان؛ حسن حاجی محمدی؛ سیدحسن کابلی؛ علیرضا مشکی؛ حمیدرضا عسگری


ارزیابی کالبدی محله های نوبنیاد شهری با استفاده از اصول شهرسازی نو (مورد: محله یاغچیان تبریز)

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 21-36

یوسف بهرامی؛ نادر بحری انگورد؛ ایرج قادری مطلق؛ سید علی حسینی


بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس(1385-1355)

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 23-45

صدیقه لطفی؛ کیومرث ایراندوست؛ ادریس باباخانزاده


آسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و GIS. مطالعه موردی شهر گرگان

دوره 3، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 23-43

قدیر صیامی؛ غلامرضا لطیفی2؛ کاظم تقی‌نژاد؛ ابراهیم زاهدی کلاکی


تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 25-51

کرامت‌اله زیاری؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری


برنامه‌ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از تکنیک‌های سوات و باتلر)

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 25-42

علی شمس الدینی؛ زهرا امینی؛ الناز پیروزی؛ مریم رضایی


ارزیابی قابلیت پیاده‌مداری محلات مسکونی با رویکرد رتبه بندی و پهنه بندی. مطالعۀ موردی: شهر اندیشه

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 17-34

10.30488/gps.2020.91047

احد شعبان پور؛ مریم جعفری مهر آبادی؛ اسماعیل آقایی زاده


تحلیل اثرات عوامل محیطی و اقتصادی بر تنوع شغلی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش یونسی شهرستان بجستان)

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 19-36

محمود رضا میرلطفی؛ سید امیر محمد علوی زاده؛ میثم بندانی؛ مینا یارمحمدی


تبیین جغرافیای فنی و معرفتی برای پایداری انجیرستان های فارس

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 27-41

منصور شاه ولی؛ فهیمه ابراهیمی