تعداد مقالات: 503

51. ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس تندرو (BRT) در کلان‌شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان

دوره 4، شماره 11، خرداد 1393، صفحه 19-40

محسن سقایی؛ زهره صادقی؛ نسترن عقیلی


52. مکان‌یابی پهنه‌های مناسب اکوتوریسم. مطالعه موردی: منطقه اورامانات

دوره 4، شماره 13، آبان 1393، صفحه 19-41

تقی طاوسی؛ محمود خسروی؛ دانا رحیمی


54. مطالعه پتانسیل اراضی کشت گندم دیم در استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 2، شماره 4، تیر 1391، صفحه 19-42

ناصر بای؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی


55. مطالعه و شناسایی الگوهای دینامیکی همدیدی موثر بر رخداد خشکسالی های استان سمنان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 19-32

محمدکیا کیانیان؛ حسن حاجی محمدی؛ سیدحسن کابلی؛ علیرضا مشکی؛ حمیدرضا عسگری


60. ارزیابی کالبدی محله های نوبنیاد شهری با استفاده از اصول شهرسازی نو (مورد: محله یاغچیان تبریز)

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 21-36

یوسف بهرامی؛ نادر بحری انگورد؛ ایرج قادری مطلق؛ سید علی حسینی


62. بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس(1385-1355)

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 23-45

صدیقه لطفی؛ کیومرث ایراندوست؛ ادریس باباخانزاده


63. آسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و GIS. مطالعه موردی شهر گرگان

دوره 3، شماره 10، اسفند 1392، صفحه 23-43

قدیر صیامی؛ غلامرضا لطیفی2؛ کاظم تقی‌نژاد؛ ابراهیم زاهدی کلاکی


64. تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 25-51

کرامت‌اله زیاری؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری


65. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از تکنیک‌های سوات و باتلر)

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 25-42

علی شمس الدینی؛ زهرا امینی؛ الناز پیروزی؛ مریم رضایی


67. ارزیابی قابلیت پیاده‌مداری محلات مسکونی با رویکرد رتبه بندی و پهنه بندی. مطالعۀ موردی: شهر اندیشه

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 17-34

10.30488/gps.2020.91047

احد شعبان پور؛ مریم جعفری مهر آبادی؛ اسماعیل آقایی زاده


68. تحلیل اثرات عوامل محیطی و اقتصادی بر تنوع شغلی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش یونسی شهرستان بجستان)

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 19-36

محمود رضا میرلطفی؛ سید امیر محمد علوی زاده؛ میثم بندانی؛ مینا یارمحمدی


70. تبیین جغرافیای فنی و معرفتی برای پایداری انجیرستان های فارس

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 27-41

منصور شاه ولی؛ فهیمه ابراهیمی


72. تحلیل و ارزیابی توسعه سکونتگاهی در نواحی شهری استان آذربایجان شرقی با ترکیبی نوین از روش های تصمیم گیری چند معیاره

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 28-54

ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﻓﺮﺟـﻲﺳـﺒﻜﺒﺎر؛ علی حسینی؛ غدیر عشورنژاد؛ هادی سلیمانی؛ مهدی شیری پور؛ واحد احمدتوزه