مکانیابی اقامتگاه بین راهی با رویکرد معماری خاک پناه در استان سمنان

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه گلستان

2 دانشجوی کارشناس ارشد گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس ، گنبد کاووس، ایران

چکیده

مکانیابی و طراحی اقامتگاه های بین‎راهی، معیارهای گوناگونی دارد. تاکنون ایده طراحی یک اقامتگاه بین‎راهی در زیر خاک مشاهده نشده است. از آنجا که اصول مکانیابی و طرح چنین بنایی خاص بوده، این شاخصه ها در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفت که هدف آن فرآیند مکانیابی یک مجتمع اقامتی بین‎راهی با سبک معماری خاک‎پناه در استان سمنان است. طی مطالعات انجام شده و تعیین شاخصه‎های‎ اصلی برای مکانیابی اقامتگاه بین‎راهی خاک‎پناه در اقلیم گرم منطقه سمنان، با در نظر گرفتن پژوهش‎های قبلی و نظرات کارشناسان داده‎‎های‎ هر یک از شاخصه‎ها امتیاز دهی (اعتبارسنجی) شده و به ترتیب اولویت آن به روش مرحله به مرحله در محدوده مورد نظر هر لایه، ترسیم و اعمال شده به طوریکه در هر مرحله، مناطق فاقد اعتبار از آزمون حذف گردید. پس از اعمال محدودیت های تمامی شاخصه‎ها، نقشه نهایی حاصل جهت مکانیابی تولید گردید. پارامترهای اصلی اعتبارسنجی مکان این اقامتگاه: دسترسی(جاده)، فاصله از شهر، جهت جغرافیایی، شیب زمین، سازندهای زمین‎شناسی‎، جنس خاک و سطح تراکم آبراهه ها بوده است. در پایان بهترین منطقه برای اجرای پروژه اقامتگاه بین‎راهی با ساختار معماری خاک‎پناه در فاصله 20 کیلومتری شرق شهرستان شاهرود در ضلع شمالی جاده بین‎المللی شاهرود سبزوار تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Road residence location in Semnan province with approach to earth-sheltered architecture

نویسنده [English]

  • Mohammad Farrokhzad 1
1 Academic Member/Golestan University
چکیده [English]

Reducing road dangers for tourists require emergency stations and roadside assistance during different events. And other services between the way such as residance that have a good place to relax, reduce stress and achieve a high degree of satisfaction to tourists. The establishment of these complexes and job creation is to expand the surrounding areas. Characteristics for site selection and design of road residence, is dependent on climatic conditions of region. Iranian people, especially citizens in areas that are warm invented ways to cope with the harsh climate. Earth sheltered architecture as one of these methods to build resorts, architecture,use of Abuttals to the outer walls of the building as thermal mass to reduce heat dissipation and protection is easy to keep indoor air temperature. In the present study after studies and determine the main characteristics to locate the earth sheltered road residence in Semnan province using geographic information system, The data of each characteristics by taking into account the weighted professionals in the field, And in order of priority to the phased approach of drawing layer and is applied in the desired range. So at any step after the check, void the test areas were removed and applied to the appropriate areas remained next step. In this way, all indexes are applied and On this basis the final map was drawn from the model, They finally selected site within 20 kilometers East of Shahrood city, is located on the north side of the shahrood-sabzevar international road As the best location for the project was chosen road residence with approach to earth sheltered architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locatin
  • Road Residence
  • Earth-Sheltered Architecture
  • GIS
  • Semnan Provincce