دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 1-233 
5. تحلیل و برآورد آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر گرگان)

صفحه 73-88

خدارحم بزی؛ نوشین صادقی؛ علیرضا خواجه شاهکویی؛ حامد رضایی


10. آشکارسازی تغییرات هندسی رودخانه بشار در محدوده شهر یاسوج و نقش آن در توسعه پایدار شهری

صفحه 155-170

رقیه نژادحسینی؛ ابوالقاسم گورابی؛ ابراهیم مقیمی؛ فرزانه غلامی


12. بررسی ساختار جو در زمان رخداد آتش سوزی در شمال ایران

صفحه 187-206

حسن حاجی محمدی؛ محمد باعقیده؛ غلامعباس فلاح قالهری