نویسنده = سعیده علوی
ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: مناطق شهر بابل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 39-56

10.30488/gps.2022.340310.3533

حسین نظم فر؛ امین شیرنیا پاریجانی؛ پری شکری فیروزجاه؛ توحید حاتمی خانقاهی


سطح بندی سکونتگاه های شهری استان گلستان از لحاظ شاخص های شهرسالم

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 213-228

10.30488/gps.2019.85992

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی چهاربرج