نویسنده = علی اکبر عنابستانی
بررسی تاثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 35-52

علی اکبر عنابستانی؛ صدیقه بهزادی؛ الهه انزایی