نویسنده = علیرضا خواجه شاهکوهی
تعداد مقالات: 5
2. موانع و محدودیت‌های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 65-76

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مهسا سیدی


3. امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم در روستا‌های کوهستانی شهرستان علی‌آباد کتول

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 193-212

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ بهمن صحنه؛ اسماعیل مهاجر؛ سید محمد موسوی


4. بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری.مطالعه موردی: شهر بابل

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 1-19

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ طاهره بابائیان


5. عوامل اثرگذار بر پایداری کشاورزی نمونه موردی: گندمکاران عضو تعاونی‌های تولید روستایی استان گلستان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 95-113

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ غلامحسین عبداله‌زاده