نویسنده = کرامت الله زیاری
تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند

دوره 11، شماره 42، بهمن 1400، صفحه 127-142

10.30488/gps.2020.227234.3227

کرامت الله زیاری؛ سعید حاجی بابایی؛ کیانوش ذاکر حقیقی


تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی

دوره 11، شماره 41، آذر 1400، صفحه 23-42

10.30488/gps.2021.206086.3123

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین بهبودی مقدم


تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایۀ اجتماعی در کلان‌شهرهای مذهبی ایران. مورد پژوهش: کلان‌شهر قم

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 51-66

10.30488/gps.2020.91921

کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی


سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بینالود)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 18-36

کرامت الله زیاری؛ علی اصغر پیله ور؛ محمد احمدی


ارزیابی نقش توسعه اجتماعی در تحکیم حس مکانی (مطالعه موردی: محلات ناحیه 10 شهر سنندج)

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 83-98

کرامت الله زیاری؛ امیر شریفی؛ کیومرث نعیمی