نویسنده = علی شماعی
آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 65-82

10.30488/gps.2022.326356.3507

زینب محبی؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ حبیب ا... فصیحی


تحلیل فضایی نابرابری‌های اجتماعی در منطقه مغان

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 225-244

10.30488/gps.2019.78922.2407

علی شماعی؛ واحد آقائی؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی


تحلیل فضایی اثرات بازارچه های مرزی در توسعه یافتگی شهرهای بانه و پیرانشهر

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 189-200

علی شماعی؛ عبداله صالحی؛ مناف حسین پور