نویسنده = سعید ملکی
ارزیابی خطرپذیری انسانی - کالبدی در برابر زلزله. نمونه موردی: شهر یزد

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 179-192

10.30488/gps.2020.91924

الیاس مودت؛ سعید ملکی؛ محمد دیده بان


سنجش میزان برخورداری شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص‌های توسعه

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 1-16

10.30488/gps.2019.91056

سعید ملکی؛ زهرا سلطانی؛ نعیم اکرامی؛ احمد راشدی


تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 35-46

سعید ملکی؛ مژگان ثابت تیموری؛ مصطفی امیرفخریان؛ معصومه توانگر