نویسنده = جعفر معصوم پور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زمانی – مکانی توفان‌های تندری در ایران

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 213-232

10.30488/gps.2019.91873

فیروز مجرد؛ جعفر معصوم پور؛ سمیرا کوشکی؛ مرتضی میری