نویسنده = غلامرضا جانبازقبادی
پیش‌نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن 21 با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 103-118

10.30488/gps.2020.226852.3226

مریم کثیری؛ مسعود گودرزی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ صدرالدین متولی


نقش مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب. مطالعۀ موردی: شهر گرگان

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 71-88

10.30488/gps.2021.148137.2888

شمس سادات میراسداللهی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی