نویسنده = حسین نظم فر
سطح بندی سکونتگاه های شهری استان گلستان از لحاظ شاخص های شهرسالم

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 213-228

10.30488/gps.2019.85992

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی چهاربرج


تحلیل فضایی رقابت‌پذیری استان‌های ایران با استفاده از تکنیک ادغام

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 153-168

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی


سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاه‌های شهری(مطالعه موردی: استان اردبیل)

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 73-88

حسین نظم فر؛ علی مجنونی؛ احمد آفتاب