نویسنده = معصومه مهدیان بهنمیری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی

دوره 3، شماره 7، بهار 1392، صفحه 25-51

کرامت‌اله زیاری؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری


2. بررسی و تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی با استفاده از مدل‌های Topsis، Morris و Taxonomy ،

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 75-98

حسین حاتمی نژاد؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی