نویسنده = علی مهدی
تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایۀ اجتماعی در کلان‌شهرهای مذهبی ایران. مورد پژوهش: کلان‌شهر قم

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 51-66

10.30488/gps.2020.91921

کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی


تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 25-51

کرامت‌اله زیاری؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری