Author = amirahmadi, abolghasem
The quantitative assessment of geodiversity of Proposed Geopark of West Khorasan Razavi to protect its geoheritage.

Volume 10, Issue 36, September 2020, Pages 77-90

10.30488/gps.2019.95118.2566

ali akbar shayan yeganeh; mohamad ali zangane asadi; Abolghasem Amir-Ahmadi


-

Volume 4, Issue 11, June 2014, Pages 63-84

javad jamalabadi; abolghasem amirahmadi; ghasem monesian; a.akbar shayan yegane