کلیدواژه‌ها = پایداری
ارزیابی کاربست مفهوم پایداری در محتوای طرح‌های توسعه شهری با تکنیک تحلیل گفتمان (موردپژوهی؛ کلانشهرکرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.30488/gps.2021.299305.3435

واراز مرادی مسیحی؛ بهزاد عراقی کزاز


ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 151-171

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با پایداری مسکن مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر گرگان

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 17-29

10.30488/gps.2023.333740.3518

غلامرضا خوش فر؛ رضا معقولی؛ ساناز خوش فر؛ شهربانو میرزاخانی


تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 163-178

10.30488/gps.2020.102606

فاطمه الهقلی تبار نشلی؛ صدیقه لطفی؛ غلامرضا ملکشاهی


تبیین جغرافیای فنی و معرفتی برای پایداری انجیرستان های فارس

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 27-41

منصور شاه ولی؛ فهیمه ابراهیمی


ارزیابی سنجه‌های پایداری در شهرهای کوچک. مطالعه‌ی موردی: شهرهای کوچک استان مازندران

دوره 4، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 79-100

اسداله دیوسالار؛ زهره فنی؛ رحمت‌اله فرهودی؛ صادق برزگر