کلیدواژه‌ها = مسکن
بررسی عوامل موثر بر وضعیت آینده مسکن در کلانشهر تبریز

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-17

10.30488/gps.2021.252181.3318

رسول قربانی؛ هوشمند علیزاده؛ سونیا کرمی


اولویت بندی تناسب مکان گزینی پروژه های مسکن مهر شهر یزد با استفاده از رهیافت ترکیبی AHP-VIKOR

دوره 4، شماره 11، خرداد 1393، صفحه 105-123

محمدرضا رضایی؛ یعقوب کمائی‌زاده؛ محمدحسین سرائی3