کلیدواژه‌ها = تراکم
تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند

دوره 11، شماره 42، بهمن 1400، صفحه 127-142

10.30488/gps.2020.227234.3227

کرامت الله زیاری؛ سعید حاجی بابایی؛ کیانوش ذاکر حقیقی


ارزیابی کالبدی محله های نوبنیاد شهری با استفاده از اصول شهرسازی نو (مورد: محله یاغچیان تبریز)

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 21-36

یوسف بهرامی؛ نادر بحری انگورد؛ ایرج قادری مطلق؛ سید علی حسینی


بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 99-119

محسن احدنژاد؛ لیلا احمدی؛ اصغر شامی؛ تقی حیدری