کلیدواژه‌ها = شهر زنجان
تحلیلی بر نقش قنات سرچشمه در تحولات ساختار فضایی شهر زنجان در عصر قاجار

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 103-118

10.30488/gps.2020.209263.3138

احد نژاد ابراهیمی؛ محمّدعلی کی نژاد؛ محمدجواد حیدری


بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 99-119

محسن احدنژاد؛ لیلا احمدی؛ اصغر شامی؛ تقی حیدری