کلیدواژه‌ها = مدل اقتصاد گردشگری روستایی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و ارائه مدل ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی در ایران

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 107-132

حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ ویدا ابیانه؛ سیدراشد صفوی