کلیدواژه‌ها = استان گیلان
تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی اجتماع‌محور مطالعه موردی: مناطق روستایی استان گیلان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 97-113

10.30488/gps.2021.285265.3403

سیده فاطمه امامی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم


سنجش اثرات گردشگری ساحلی بر توسعه پایدار روستاهای ساحلی استان گیلان

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 145-160

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ یاسر رمضان نژاد؛ مهدی پورطاهری