کلیدواژه‌ها = بازآفرینی شهری
ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 151-171

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


ارائه الگوی بازآفرینی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ گردشگری

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.30488/gps.2020.249129.3307

علی حاتمی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ صادق برزگر؛ پری شکری فیروزجاه