کلیدواژه‌ها = مناطق روستایی
تبیین عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری زمین روستایی با تأکید بر اقتصاد سیاسی فضا (مورد مطالعه: بخش لواسان، دهستان لواسان کوچک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.30488/gps.2024.428905.3698

لیلا ایلخانی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ سیدجمال الدین دریاباری