کلیدواژه‌ها = بخش ماهان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم با استفاده از تلفیق مدل FUZZY – AHP. مطالعه موردی: بخش ماهان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 91-106

صادق ناجی دومیرانی؛ فرزانه فخرابادی پور؛ فرزانه ساسان پور


2. بررسی اثرات گردشگری بر توسعه‌ روستایی از دیدگاه جامعه‌ میزبان

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 19-46

سیروس قنبری؛ مریم قاسمی؛ مرضیه پورجوپاری