کلیدواژه‌ها = دهستان‌های منطقۀ مغان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی نابرابری‌های اجتماعی در منطقه مغان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 225-244

10.30488/gps.2019.78922.2407

علی شماعی؛ واحد آقائی؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی