کلیدواژه‌ها = شهر بابل
ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: مناطق شهر بابل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 39-56

10.30488/gps.2022.340310.3533

حسین نظم فر؛ امین شیرنیا پاریجانی؛ پری شکری فیروزجاه؛ توحید حاتمی خانقاهی


تبیین الگوی شهر شاد در ایران مطالعه موردی : شهر بابل

دوره 12، شماره 3، آبان 1401، صفحه 123-139

10.30488/gps.2022.331673.3515

میلاد حسنعلی زاده؛ محسن احد نژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی